Opmerkingen

.

27 nov. 2014

Hoewel iedereen op zoek is naar geluk, lijden de meeste mensen aan een tragisch onbegrip over waar het uit voortkomt.
Praat niet alleen uit ervaring,
zwijg ook eens uit ervaring,
dan heb je ook die ervaring.
Het is enkel maar vandaag omdat het morgen nog niet is.

26 nov. 2014

Je moet een baan hebben, waar je beloont wordt, niet om het werk, maar je aanwezigheid.
Als het geluk is weggelegd voor je,
hoef je enkel maar te weten waar het geluk is weggelegd voor je.
Een slecht voorbeeld is ook een voorbeeld.

25 nov. 2014

Vergetelheid is de eindhalte voor iedereen.
Ook al is het stom wat ik gezegd heb, meestal heb ik er wel over nagedacht.
Kennis,
zonder de kennis,
hoe deze kennis te gebruiken,
is slechts kennis,
zonder kennis,
deze kennis te gebruiken.

24 nov. 2014

In stilte leven is soms als een stilleven.
Ben vooral dat, dat wat je vooral bent.
Aan de regen kan je niks veranderen, aan je humeur daarover wel.

23 nov. 2014

Ik ben zoekende naar dat wat ik zoekende ben.
Ik zoek niet omdat ik niet weet wat ik zoek.

22 nov. 2014

Weinigen werden vanzelf veel, en vele worden vanzelf weinig.
Goddelijk is menselijk.

21 nov. 2014

Beoordelen staat gelijk met veroordelen.
Geloof jezelf en geloof in jezelf.
Als je regelmatig tegen een muur aanloopt,
wordt het tijd dat je er een deur in maakt.

20 nov. 2014

Later is soms te laat.
Soms kan je beter niet teveel denken over wat je denkt.
Ouderdom is de afrekening van het leven.

19 nov. 2014

Het is jammer dat mensen,
veel hartsaangelegenheden en zielezaken,
verliezen tijdens hun leven,
nog meer jammerlijk,
dat ze niet weten ,
wat ze verloren hebben,
het meest jammerlijke is wel,
dat ze zich er niet bewust van zijn,
dat ze het verloren hebben.

18 nov. 2014

De grootste bewondering hebben we voor dat wat we niet mogen en durven.
Je sterft, je herrijst, dat alles in de "Liefde".
Denk nu na wat je nu doet, en een hoop werd nu niet gedaan.

17 nov. 2014

De zaken die ons opgelegd zijn, zijn meestal opgelegd door onszelf.
Wat er eigenlijk gezegd wordt vind je tussen de regels.
Bevrijding brengt enkel maar andere beperkingen.

16 nov. 2014

Een gebeurtenis wordt vanzelf geschiedenis.
Of een gebeurtenis geschiedenis wordt hangt af van de gebeurtenis en de geschiedenis.

15 nov. 2014

Ook lelijke vrouwen/mannen zijn vrouwen/mannen.
Het zijn de kleine dingen van vandaag, die morgen groots blijken te zijn,
of op zijn minst (met een beetje geluk) zullen lijken.

14 nov. 2014

Schoonheid, spierballen, brains, zeldzame combinatie.
Als de één seconde een eeuwigheid is, dan zal mijn dood een seconde duren.
Als ik niet te vroeg ben en niet te laat, dan zou ik eens een keer op tijd zijn.

13 nov. 2014

Er zijn nog geheimen die nog geheim zijn,
en omdat ze geheim zijn, zijn ze nog steeds geheim..
De geheimen waarvan je niets wist c.q. weet, zijn die geheimen die nog steeds geheim zijn.
Dat wat we zouden moeten vergeten, vergeten we niet,
en dat wat we niet zouden moeten vergeten, vergeten we.

12 nov. 2014

Hoe mijn leven is en zal zijn, is o.a. afhankelijk van hoe mijn leven is en zal zijn.
Eer is nog te vinden bij de weinige eerlijke mensen.
Keuze maken is iets anders dan een keuze moeten maken.

11 nov. 2014

Daar waar het ongeluk te vinden is vind je ook het geluk.
Al wat bestaat vergaat, maar veel vergaat voordat het bestaat.
In elk spel zijn er verliezers en winnaars, ook in het spel van de liefde.

10 nov. 2014

Het verkeerde is het resultaat van het goede verkeerd. Het verkeerde omgekeerd is niet verkeerd.
Het verkeerde is dikwijls het resultaat van het omgekeerde.
Sta onverschillig tegen onverschilligheid.

9 nov. 2014

Doodgewoon is ook het doodgewone dood gaan.
Zoals ze zijn , zijn de dingen zoals ze zijn.

Pagina's